For Everyone Everywhere

Reagovať na všetky potreby spotrebiteľov

Písať mnohými farbami, zvýrazňovať, kresliť, vyfarbovať, opravovať, zapaľovať alebo holiť… s produktmi BIC® si je každý na svete istý, že za prijateľnú cenu nájde, čo potrebuje, a že to bude kvalitné a spoľahlivé. Okrem toho produkty BIC sú spotrebiteľom k dispozícii po celom svete na 3,2 mil. predajných miestach, od hypermarketov až po špecializované predajne.