Právne oznámenie

Pravidlá užívateľa web stránky BIC Group pre bicworld.com

Vitajte na bicworld.com!

Dúfame, že nájdete na našich webových stránkach užitočné, informatívne a zábavné informácie. Navštevujte ju často a povedzte o nás svojim priateľom, všetko, čo od vás na oplátku žiadame je, aby ste sa riadili nasledujúcimi Podmienkami. Starostlivo si ich prečítajte prosím, pretože pri použití našich webových stránok s nimi automaticky súhlasíte.

Ďakujeme za návštevu!

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽITIA

Prístup na a používanie bicworld.com podlieha podmienkam uvedeným v tomto dokumente a všetkým platným zákonom. BIC Group ("BIC") môže z času na čas tieto podmienky upravovať aktualizáciou tohto textu.

Všetok obsah (obrázky, text, značky, logá, dizajn, názvy produktov), na tejto webovej stránke je chránený autorským právom a nesmie sa distribuovať, sťahovať, meniť, upravovať, znovu použiť, znovu zverejniť, reprodukovať, prenášať, predvádzať, zobrazovať sa alebo inak používať, ak tento dokument neustanovuje inak, akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BIC.

Spoločnosť BIC vynaloží primerané úsilie na to, aby na tejto webovej stránke zverejňovala presné a aktuálne informácie, spoločnosť BIC ale neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o ich presnosť. Všetci užívatelia súhlasia s tým, že prístup na túto webovú stránku, jej používanie a jej obsah je na vlastné riziko. Spoločnosť BIC a ani iná strana podieľajúca sa na tvorbe, výrobe alebo dodaní tejto webovej stránky nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu, náhodnú, následnú, nepriamu škodu alebo za náhradu škody vyplývajúcu z vášho prístupu, používania alebo nemožnosti používania tejto webovej stránky, alebo za akékoľvek chyby alebo opomenutia v jej obsahu.

Spoločnosť BIC neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia ohľadom akýchkoľvek stránok nepatriacich spoločnosti BIC, na ktoré sa môžete pripojiť. Spoločnosť BIC vynakladá všetko úsilie, aby "odkazovala" iba na webové stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy. Spoločnosť BIC však nemá žiadnu kontrolu nad odkazmi, ktoré na stránky BIC odkazujú z web stránok tretích strán. Pri prístupe na webovú stránku, ktorá nepatrí spoločnosti BIC, si prosím uvedomte, že je od spoločnosti BIC nezávislá. Spoločnosť BIC nemôže monitorovať alebo hodnotiť obsah všetkých webových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsah stránok mimo našej webovej stránky. Okrem toho, spoločnosť BIC nepodporuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie webových stránok tretích strán, ktoré odkazujú na bicworld.com. Nemáme žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany súkromia webových stránok, ktoré odkazujú na túto webovú stránku. Mali by ste si prečítať vyhlásenie spoločnosti BIC o súkromí a zásady ochrany súkromia akejkoľvek webovej stránky, ktorá odkazuje na túto webovú stránku. Je na každom užívateľovi aby prijal všetky opatrenia, ktoré sú nutné na to, aby bolo užívanie internetu bez urážlivých materiálov. Ak sa pripájate na akékoľvek stránky mimo tejto webovej stránky, robíte tak na vlastné riziko.

Prístupom na bicworld.com každý užívateľ súhlasí s tým, že nebude uverejňovať alebo prenášať akékoľvek urážlivé, škodlivé, nezákonné, výhražné, hanlivé, ohováračské, obscénne, hrubé, nenávistné, poburujúce, diskriminačné, pornografické alebo neúctivé materiály ani materiály, ktoré by mohli tvoriť alebo povzbudzovať konanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo by inak porušovalo zákon. Spoločnosť BIC si vyhradzuje právo podniknúť také kroky, ktoré považuje za vhodné v prípadoch, ak by webové stránky spoločnosti BIC boli používané na šírenie týchto materiálov.

Vezmite prosím na vedomie, že všetky ochranné známky, logá, návrhy, názvy produktov, či už zobrazené veľkými písmenami a so symbolom ochrannej známky alebo nie, sú ochrannými známkami spoločnosti BIC, jej pobočiek, dcérskych spoločností a spriaznených spoločností alebo poskytovateľov licencie alebo partnerov v spoločnom podnikaní. Distribúcia, sťahovanie, editácia, úprava, opätovné použitie, reprodukcia, opätovné zverejnenie, prenos, predvádzanie, zobrazenie alebo iné použitie týchto ochranných známok alebo iných materiálov, s výnimkou prípadov povolených v tomto dokumente, je výslovne zakázané a môže byť v rozpore s autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach , zákonom o ohováraní alebo urážkach na cti, zákonom o súkromí a verejnosti, a komunikačnými predpismi a zákonmi. Ďalej prosím berte na vedomie, že BIC aktívne a agresívne presadzuje svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom možnom rozsahu danom zákonom.

Redaktor - Hosting

Redaktor
SOCIETE BIC
Základný kapitál: 185 120 298.02 Eur
552 008 443 RCS Nanterre
Sídlo spoločnosti:
14, rue Jeanne d’Asnières
92611 Clichy cedex, Francúzsko
Tel. : 33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DPH : FR 19 552 008 443
Hlavný redaktor: Claire Gerard

Hosting stránky:

Liquid Web Inc.
4210 S Creyts Road
Lansing, MI 48917-99526, US
tel: 800.580.4985
http://liquidweb.com