OCHRANA SÚKROMIA

Vyhlásenie BIC Group k ochrane súkromia na bicworld.com
BIC Group ("BIC") môže z času na čas upravovať toto Vyhlásenie o ochrane súkromia aktualizáciou tohto textu. Navštevujte nás preto pravidelne a čítajte si naše Vyhlásenie o ochrane súkromia.
 • 1. Ochrana súkromia.
  • Spoločnosť BIC sa zaväzuje chrániť vaše online súkromie pri návšteve našich webových stránok. Cieľom tejto politiky je informovať vás o typoch informácií, ktoré o vás zhromažďujeme a o tom ako ich používame, a možnostiach ktoré máte pokiaľ ide o naše použitie týchto informácií.
  • Bicworld.com nevyžaduje osobné informácie od návštevníkov k tomu, aby získali prístup do akejkoľvek časti našej webovej stránky. Všetky osobné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, sú založené na dobrovoľnej báze.
 • 2. Použitie osobných informácií ktoré zhromažďujeme.
  • "bicworld.com koná v súlade s francúzskymi zákonmi o ochrane súkromia a v súlade s európskou smernicou 95/46/EC o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na požiadanie vám bude umožnený prístup k vašim osobným údajom a môžete požiadať o to, aby boli doplnené, opravené alebo vymazané.
   Takáto žiadosť by mala byť smerovaná na:
   Service Communication, Société BIC
   14, rue Jeanne d’Asnières, 92611, Clichy, Cedex - France"
  • Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli osobné údaje, vrátane mena, e-mailovej adresy a poštovej adresy, aby sme vás mohli kontaktovať a reagovať na vaše pripomienky, otázky alebo žiadosti o informácie. S výnimkou odpovede na váš e-mail nie je naším zámerom posielať vám e-maily, ak nás o informácie nepožiadate.
  • Môžeme vykonávať analýzu správania používateľov s cieľom zmerať záujem zákazníkov o rôzne časti našich webových stránok za účelom vývoja produktov a webových stránok. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, používame pre naše interné účely s cieľom zlepšiť obsah tejto webovej stránky, za účelom zlepšenia zážitku užívateľov pri návšteve našich webových stránok, a prispôsobenia obsahu a / alebo vzhľadu našich stránok. Všetky analýzy správania užívateľov budú zaznamenávané na skupinovom základe, a táto analýza môže byť zdieľaná s našimi konzultantmi vývoja webových stránok..
  • Osobné údaje odovzdané bicworld.com v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa zamestnania budú použité iba v procese náboru a prijímania zamestnancov.
 • 3. Odkazy do alebo z iných webových stránok.
  • Stránka bicworld.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. BIC nemá žiadnu kontrolu nad nimi a neprijíma žiadnu zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Mali by ste si prečítať zásady ochrany súkromia na každej webovej stránke, ktorú navštívite.
 • 4. Použitie súborov cookies na BICWORLD.COM
  • Rovnako ako mnoho iných komerčných stránok, môžu naše stránky využívať štandardnú technológiu zvanú "cookie" na to, aby zhromažďovali informácie o tom, ako sa naše stránky používajú. Súbory cookies boli navrhnuté tak, aby pomohli webovým stránkam identifikovať prehliadač užívateľa ako predchádzajúceho návštevníka a tak uložiť a zapamätať si preferencie, ktoré mohli byť nastavené, zatiaľ čo si používateľ prehliadal web stránky pri svojej predchádzajúcej návšteve.
  • Súbory cookies, ktoré používame, nemôžu z vášho pevného disku získať žiadne dáta ani nahrať počítačový vírus. Naša webová stránka môže používať súbory cookies iba na to, aby zlepšila vašu návštevu. Súbory cookies môžu bezpečne uložiť heslo užívateľa, prispôsobiť domovské stránky, zistiť, ktoré časti web stránky boli navštívené alebo sledovať vaše preferencie. Naše súbory cookies môžu zhromažďovať názov domény a sledovať trasu cez naše webové stránky.
  • Súbory cookies používame iba na zber údajov uvedených v týchto zásadách, a nepoužívame ich na zhromažďovanie vašich osobných informácií bez vášho súhlasu.
 • 5. Odovzdávanie informácií tretím stranám.
  • S výnimkou tu uvedeného nezdieľame vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou bez vášho súhlasu.
 • 6. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov maloletých.
  • Spoločnosť BIC myslí na ochranu informácií poskytnutých maloletými osobami. Môžeme maloleté osoby požiadať, aby nám dobrovoľne poskytli osobné údaje, aby sme ich mohli kontaktovať a reagovať na ich pripomienky, otázky alebo žiadosti o informácie. S výnimkou odpovede na doručený e-mail nie je naším zámerom posielať maloletým osobám e-maily, ak nás o informácie nepožiadajú.