Skočiť na hlavný obsah

VERÍME, ŽE
JE MOŽNÉ ROBIŤ
VECI INAK

A sme si vedomí toho, že na tom, akým spôsobom vznikajú naše výrobky a ako vedieme našu firmu, záleží.

OBJAVTE

CENOVO DOSTUPNÉ VÝROBKY, ČO VYDRŽIA.Spoločnosť BIC od počiatku ponúka jednoduché, funkčné predmety vyrobené „len s pomocou toho najnevyhnutnejšieho“, tak, aby dlho vydržali.
Naše priority: šetriť materiálom, inovovať, využívať príležitosti ponúkané ekonomikou „kolobehu“a zároveň ponúkať cenovo dostupné, moderné výrobky určené k okamžitému použitiu.Spoločnosť BIC od počiatku ponúka jednoduché, funkčné predmety vyrobené „len s pomocou toho najnevyhnutnejšieho“, tak, aby dlho vydržali. Naše priority: šetriť materiálom, inovovať, využívať príležitosti ponúkané ekonomikou „kolobehu“a zároveň ponúkať cenovo dostupné, moderné výrobky určené k okamžitému použitiu.

ZNIŽUJEME NAŠU EKOLOGICKÚ STOPU.Spoločnosť BIC neustále usiluje o znižovanie ekologickej stopy svojich činností na všetkých frontoch, a to: systémom riadenia environmentálneho dopadu, optimalizáciou spotreby vody a energií, znižovaním množstva a recykláciou odpadu, znižovaním emisií skleníkových plynov a mnohými ďalšími aktivitami.Spoločnosť BIC neustále usiluje o znižovanie ekologickej stopy svojich činností na všetkých frontoch, a to: systémom riadenia environmentálneho dopadu, optimalizáciou spotreby vody a energií, znižovaním množstva a recykláciou odpadu, znižovaním emisií skleníkových plynov a mnohými ďalšími aktivitami.

SPÁJAME NAŠICH ĽUDÍ V RÁMCI KĽÚČOVÝCH HODNÔTĽudia v BIC sú od začiatku kľúčom úspechu spoločnosti. Firma, ktorá vlastní továrne po celom svete a jej distribučné tímy sídlia v 53 krajinách, sa usiluje vytvárať zdieľanú firemnú kultúru obohatenú o jemné miestne rozdiely a potreby.Ľudia v BIC sú od začiatku kľúčom úspechu spoločnosti. Firma, ktorá vlastní továrne po celom svete a jej distribučné tímy sídlia v 53 krajinách, sa usiluje vytvárať zdieľanú firemnú kultúru obohatenú o jemné miestne rozdiely a potreby.

PRISPIEVAME K VZDELÁVANIUBIC a jej zamestnanci sú súčasťou celosvetovej snahy na podporu prístupu k vzdelávaniu. Spoločnosť hrdo prispieva k „zabezpečeniu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania pre všetkých ľudí a k podpore celoživotného vzdelávania“, čo je jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených Organizáciou spojených národov v septembri 2015.BIC a jej zamestnanci sú súčasťou celosvetovej snahy na podporu prístupu k vzdelávaniu. Spoločnosť hrdo prispieva k „zabezpečeniu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania pre všetkých ľudí a k podpore celoživotného vzdelávania“, čo je jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených Organizáciou spojených národov v septembri 2015.

Bic Boy

Zistite viac o našich záväzkoch (v angličtine)

>

legs of people on a twister game
NAŠE ZÁVAZKY
SPRÁVA O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI 2016
ZISTITE VIAC Činnosti a výsledky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 2016.
legs of people on a twister game
NAŠE ZÁVÄZKY
ZÁKLADY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
ZISTITE VIAC V kocke: trvalo udržateľný rozvoj v BIC.
Logo BIC Chlapca na zelenom pozadí
NOVINKY
KNIŽNICA
ZISTITE VIAC Kódy, príručky, správy, stanovy…. Knižnica Trvalo udržateľného rozvoja. (v angličtine)